♥♥بـــــــــرای تـــــــــــــــو♥♥

مطالب مرتبط

ازمردها متنفرم

حال این روزهای من

  این روزا خیلی سخت میگذره برام ... شاید مقدمه ای برامه که از پیله لوس بازی های بچه گانه ام دربیام. شاید این سختی ها میخواد یه دختره تیتیش مامانی و نازنازی بابایی رو بزرگ کنه! نمیدونم واقعا... شاید زندگی همیشه سخته!! شاید هم بقول باباجونم بعد از سختی کشیدنه که اسایش ورفاه داری. مات و مبهوت موندم با این سختیها چه کنم؟ دیگه کسی کنارم نیست براش ناز بیارم خیلی تنهاتر ازاون روزایی هستم که تو اتاقم تنهاییمو فریاد میزدم. اون روزا مامان بابام کنارم بودن و ابجی و بچه ها ازمردها متنفرم

نمایش ادامه مطلب


متنفرم ازمردها

. . . نامه تکان دهنده یک مرد به زنان سرزمین ایران ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭ ” ﺁﻗﺎ “ﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ‏(ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺍﻗﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ‏) ﺗﻮﯼ ﭘﯿﺞ ” ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺪﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ … ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﯾﮏ ﺷﺮﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ…   ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺗﺮﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ ” ﭘﺴﺮﺍ ﺷﯿﺮﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮﻥ، ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﻮﺷﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﮔﻮﺷﻦ ” ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﮔ

نمایش ادامه مطلب