مهربان

ساخت وبلاگ
چکیده : همیشه مهربان میمانم .... حتی اگر هیچکس قدر مهربانیم را ندانست من خدایی... با عنوان : مهربان بخوانید :